Rollercoaster Tycoon 3 รีวิวฉบับสมบูรณ์

Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition เป็นประสบการณ์ที่คลาสสิกและชวนหวนคิดถึง แต่อายุของมันแสดงให้เห็นแล้วว่ามันไม่ให้อภัยผู้เล่นใหม่ แฟ  รนไชส์ ​​RollerCoaster Tycoon ถือเป็นสถานที่พิเศษในใจเกมเมอร์หลายๆ คน และส่วนใหญ่สามารถนึกถึงช่วงเวลาที่พวกเขาใช้เวลานับไม่ถ้วนในการสร้างสวนสาธารณะไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตอนนี้  RollerCoaster Tycoon 3  Complete Edition วางจำหน่ายแล้ว ผู้เล่นอาจสงสัยว่ามันคุ้มค่าที่จะกลับไปเล่นอีกหรือไม่ แม้ว่าตัวเกมอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ผู้ที่เล่นเกมนี้และอุตสาหกรรมเกมก็เปลี่ยนไปอย่างมาก และสิ่งนี้มีผลมากกว่าที่ใครจะรู้ในตอนแรก ถึงกระนั้นก็ตาม  RollerCoaster Tycoon 3...